ETKN
Dr. Liivia Rauam
12-18
8-14
8-14
8-14
8-14
Pereõde Maimu Kadak
14-188-1212-168-12
12-16
Pereõde Külli Parm
10-14
12-16
8-12
12-16
8-12
Dr. Maia Gavronski 8-14
12-18
8-14
9-14
8-14
Pereõde Natalja Hirvi
8-12
10-14
8-12
12-16
8-12
Pereõe Signe Kalda
12-16
14-18
12-16
8-12
12-16
Dr. Anna Nellis

asendusarst mõlema nimistu juures


Elektroonilise pöördumise võimalus EelVisiidi rakendusest.