TERVISETÕEND
HIND €

Koduvisiit

5

Mootorsõiduki juhiloa taotlemine digitaalse tervisedeklaratsiooniga

30

Mootorsõiduki juhiloa taotlemine paberkandjal deklaratsiooniga

35

Tõend tööle, praktikale (sisaldab kopsuröntgenit)

30

Tõend tööle, praktikale (sisaldab rooja bakterioloogilisi analüüse)

60
Tõend tööle, praktikale (sisaldab kopsuröntgenit ja rooja bakterioloogilisi analüüse) 75

Tõend tööle, praktikale (ei sisalda uuringuid)

15

Relvaloa ja abipolitseiniku tõend

30

Välisriiki õppima või tööle asumine (ei sisalda uuringuid)

30

Pangalaenude, kindlustuse taotlemine (ei sisalda uuringuid)

30

Reservväe ka kaitseliidu tõend

20
Muu (akadeemiline õppepuhkus, laagrid, turismifirmad jne.)15

TASULISED TEENUSED KINDLUSTAMATA ISIKULE
HIND €
Arsti esmane vastuvõtt (ei sisalda uuringuid)
50

Arsti korduv vastuvõtt

30
Pereõe vastuvõtt
25
Ravimiretsepti pikendamine 15
Arsti koduvisiit
100

Info

Tervisekeskus on avatud tööpäevadel kell 8-18. Arstiabi saamiseks väljaspool perearsti vastuvõtuaega pöörduda haigla erakorralise meditsiini osakonda või helistada telefonil 112.

Kindlustatud isik võib pöörduda oma õiguste kaitseks, ettepaneku tegemiseks, kiituse või kaebuse esitamiseks Eesti Haigekassasse (Tartu osakond, Põllu 1a, telefon 669 6630, info telefon 16363, e-post info@haigekassa.ee).

Perearsti nõuandetelefon on 1220.

Terviseameti kontaktandmed: Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, Tel 794 3500, e-post: kesk@terviseamet.ee