TERVISETÕEND
HIND €
Mootorsõiduki juhiloa taotlemine
25
Tööle, praktikale (sisaldab kopsu röntgenit)
25
Tööle, praktikale (sisaldab kopsu röntgenit ja rooja bakterioloogilisi analüüse)
50
Tööle, praktikale (ei sisalda uuringuid)
10
Relvaloa või abipolitseiniku tõendi taotlus20
Välisriiki õppima või tööle asumine (ei sisalda uuringuid)20
Pangalaenude, kindlustuse taotlemine (ei sisalda uuringuid)
25
Reservväe ja kaitseliidu tõend
20-25
Muu tõend (akadeemiline õppepuhkus, laagrid, turismifirmad jne.)
10
Duplikaatide väljastamine5
Arsti koduvisiit
5

TASULISED TEENUSED KINDLUSTAMATA ISIKULE
HIND €
Arsti esmane vastuvõtt (ei sisalda uuringuid)
25-40
ArstI esmane vastuvõtt (sisaldab uriini ja CRP kiirtesti)
50
Arsti korduv vastuvõtt25
Pereõe vastuvõtt
10
Ravimiretsepti pikendamine 10
Arsti koduvisiit ( ei sisalda uuringuid)
50-100

Info

Tervisekeskus on avatud tööpäevadel kell 8-18. Arstiabi saamiseks väljaspool perearsti vastuvõtuaega pöörduda haigla erakorralise meditsiini osakonda või helistada telefonil 112.

Kindlustatud isik võib pöörduda oma õiguste kaitseks, ettepaneku tegemiseks, kiituse või kaebuse esitamiseks Eesti Haigekassasse (Tartu osakond, Põllu 1a, telefon 669 6630, info telefon 16363, e-post info@haigekassa.ee).

Perearsti nõuandetelefon on 1220.

Terviseameti kontaktandmed: Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, Tel 794 3500, e-post: kesk@terviseamet.ee